Uitzenden


HD Security is de specialist als uitzendbureau binnen de particuliere beveiliging.

Wij leveren naast regionale opdrachtgevers ook bij wereldwijde beveiligingsorganisaties zoals Securitas en G4S.

Regelmatig houden onze partners audits over onze bedrijfsvoering.

Wij garanderen beveiligingsbedrijven van flexibele inzet voor alle kortlopende en langlopende projecten.

Wet- Ketenaasprakelijkheid

In het kader van de Wet- Ketenaansprakelijkheid kunnen inleners aansprakelijk gesteld worden. Bij HD Security bent u verzekerd van volledige dekking. Naast het keurmerk flexbedrijven zijn wij tevens SNA gecertificeerd. Indien u voldoet aan de gestelde eisen, zoals het storten van 25% van het factuur bedrag op onze G-rekening bent u volledig gevrijwaard voor de Wet- Ketenaansprakelijkheid.

U kunt zich als drukke en hardwerkende ondernemer focussen op uw bedrijfsvoering. Wij zorgen ervoor dat we u continuïteit kunnen bieden bij een tekort aan personeel en/of bij extra aanvragen.

Wij zijn in het bezit van:

  • G-rekening
  • SNA Keurmerk
  • Verklaring betalingsgedrag (periodiek)
  • Keurmerk flexbedrijven

U kunt met ons contact opnemen via 088-4347687 of per mail via info@hdgroup.nl


HD Security biedt 100% dekking met betrekking tot de Wet- Ketenaansprakelijkheid!


Wat is de Wka (Wet- Ketenaansprakelijkheid)?
De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. Onder loonheffingen vallen loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt de aannemer van een werk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen betrokken zijn bij de uitvoering van een werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.

G-rekening
Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de onderaannemer een geblokkeerde rekening (g-rekening) openen. De aannemer stort op deze g-rekening bedragen die overeenkomen met de loonheffingen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen.
(bron: Belastingdienst)


AD HOC dienstaanvragen

Wij hebben dagelijks te maken met AD HOC aanvragen. Onze wekelijkse indeling bestaat voor 25% uit AD HOC aanvragen. 25% van de totale aanvragen bestaan dus uit aanvragen die bedoeld zijn voor de inzet van beveiligers op de dag zelf of een tijdsbestek van 7 dagen vooruit.

Ons team is gewend aan dit soort aanvragen en zien elke aanvraag opnieuw als een nieuwe uitdaging. Wij leveren snel, en met spoed een beveiligers of beveiligers. De afdeling die met spoed beveiligers levert noemen wij het Quick Response Team.


Ontzorgend & Flexibel

HD Security Services B.V. leeft haar slogan na door ontzorgend te werk te gaan. U heeft een vraagstuk, wij zorgen voor de oplossing. Dit doen wij mede door de flexibele inzet van ons personeel.


CONTACT OPNEMENInloggen
Call Now Button