Mobiele surveillance

Mobiele surveillance door HD Security

De dienstverlening van HD Security binnen de mobiele surveillance is zeer uitgebreid. Wij opereren regionaal van Amersfoort tot Zeist en omliggende gemeentes daaromheen. Dit doen wij vanuit onze vestiging in Amersfoort.

Alarmopvolging

Een van de taken van onze mobiele surveillanten is Alarmopvolging. Na het krijgen van een melding door de meldkamer zal onze mobiele surveillance dienst zo snel mogelijk op de locatie aankomen waar het alarm afgaat. Een inbraak is zo gebeurd, dit kan al in een paar minuten. Daarentegen kan een daadwerkelijke brand juist uitlopen. Een snelle en adequate handeling is van essentieel belang, zodat de eventuele schade beperkt kan worden. Alle alarmopvolgingen worden geregistreerd.

Mobiele surveillance Controlerondes

Op verzoek of met een bepaalde frequentie per dag of week kunnen onze mobiele surveillanten een interne (binnen ronde) of externe (buiten ronde) doen. Onze surveillance houdt toezicht op alle veiligheidsaspecten in en om het gebouw. Hierbij word gelet op eventuele inbraak- en brandgevaarlijke situaties en houden wij goed in de gaten of er geen onbevoegde mensen zich bevinden op uw terrein.
 
Alle beveiligers zijn getraind om afwijkingen van de gewenste situatie en bijzondere voorvallen preventief te signaleren. Tijdens onze rondes en bij het openen en afsluiten geven we dit extra aandacht. We letten bijvoorbeeld op signalen van vandalisme, vernieling en overlast. We maken hiervan een melding in onze dagrapportage en treden proactief op tegen veroorzakers. In het geval van een dreigende calamiteit treden we onmiddellijk handelend op om de schade voor personen en omgeving te minimaliseren. Daarnaast zorgen we ervoor dat de betreffende hulpdiensten worden gealarmeerd. Wanneer er sprake is van angst, onrust of agressie treden we de-escalerend op door in gesprek te gaan en af te schermen. Hiervoor maken we gebruik van de kennis die onze beveiligers opdoen in speciale trainingen en cursussen, zoals de opleiding Weerbaarheid & Agressiebeheersing.

Openen- en sluiten van uw pand

Voor bedrijven is het prettig als het pand wordt geopend door een erkend beveiligingsbedrijf. Hierdoor is het uitgeven van meerdere sleutels aan werknemers verleden tijd. Tijdens de opening schakelt onze mobiele surveillant het alarm uit en verricht eventueel taken zoals het aanzetten van de verlichting, maar ook een interne controleronde. Het is van belang dat alle noodzakelijke zaken operationeel zijn.
 
Tijdens de sluiting zorgen wij ervoor dat alle ruimtes volgens instructie worden afgesloten, of alle werknemers veilig vertrokken zijn en of er geen inbraak- en brandgevaarlijke situaties zijn. Na afloop word er een rapportage gemaakt met eventuele bijzonderheden en wordt het pand veilig afgesloten en schakelt de surveillant het alarm in. Wij registreren ook het aantal aanwezige personen in het gebouw voor eventuele noodzakelijke acties, zoals ontruiming in geval van brand of BHV-uitruk.
 
Aansluitend op een opening of voorafgaand een sluiting kunnen wij tevens uw receptie bemannen om de eerste werknemers te verwelkomen of de werknemers die naar huis gaan een fijne dag te wensen.

Keyholding (sleutelbeheer)

HD Security is een door Justitie erkend beveiligingsbedrijf. Door de sleutelbeheer en alarmopvolging bij ons af te nemen kunt u zich focussen op uw core business. Wij regelen de rest voor u!
Keyholding ofwel sleutelbeheer wil zeggen dat wij de sleutels van uw pand/object in bewaring nemen. Dus als u ervoor kiest dat wij de alarmopvolging voor u doen, nemen wij het sleutelbeheer over. Alarmopvolging en keyholding zijn namelijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. HD Security beheert de sleutels van uw pand, woning of object.

Vakkundige beveiligers

Ons personeel is professioneel getraind en geschoold.

Altijd bereikbaar

U word direct geholpen via 088 4347687.

Zekerheid

Zorgeloos door de zekerheid van HD Group kwaliteit.

Flexibel inzetbaar

100+ gemotiveerde medewerkers staan voor u klaar.

Meldkamer

Wanneer u voor een alarmopvolging abonnement gaat kunt u er ook voor kiezen de meldkamer dienstverlening te laten verlopen via HD Security. Dan heeft u 1 aanspreekpunt voor al uw wensen. HD Security ontzorgt u graag!

Complete mobiele surveillance dienstverlening:

Meer weten? Neem contact op!

Meer weten?
Neem contact op!

erkend leerbedrijf

Onze Diensten

Zorgbeveiliging
mobiele suveillance
Mobiele Surveillance
Alarmopvolging
Detachering
Evenement Beveiliging
Verkeersregelaars
Receptie Service
erkend leerbedrijf